Sağlık Hizmetleri

Öğrencilerimizin yaşayabilecekleri küçük kazalara karşı ilk müdahale revirimizde gerçekleştirilmektedir.Öğrencilerimizin daha ciddi sağlık sorunlarında ise, en yakın sağlık kurumuna götürülerek aileye haber verilmektedir.

Her öğretim yılı başında öğrencilerimizin genel sağlık bilgilerini öğrenmek maksadıyla, velilere gönderilen formlar doldurtulup, öğrenci sağlık dosyaları oluşturulmaktadır. Gün içinde sürekli kullanmaları gereken ilaçlar, alerji durumları ve benzeri durumlarda destek ve takipleri bu sayede sağlanmaktadır.

Her dönem öğrencilerimizin boy ve ağırlıkları ölçülerek dosyalarına kaydedilir. Okul olarak hijyene verdiğimiz önem, öğrencilerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi ile de ilgilenilmektedir. Buna bağlı olarak mutfak, yemekhane, tuvaletler ve kantin birimlerinin de temizlik kontrolleri sıklıkla idare ile birlikte gerçekleştirilmektedir.