PYP KAPSAMINDA ‘DÜNYANIN İŞLEYİŞİ’ TEMASINA BAŞLADIK

PYP KAPSAMINDA ‘DÜNYANIN İŞLEYİŞİ’ TEMASINA BAŞLADIK

PYP çalışmaları kapsamında 4 yaşlar olarak “Dünyanın İşleyişi” temasına başladık. Öğretmenimizin hazırladığı görseller ve sunular hakkında tahminlerde bulunduk. Gizli resim tekniği ile konu hakkında neler bildiğimizi ölçtük.

——

As 4-year-olds, we started the theme of “How the World Works” within the scope of PYP studies. We made predictions about the visuals and presentations prepared by our teacher. We measured what we know about the subject with the hidden picture technique. #ibpyp