Psikolojik Danışma ve Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Okulumuzun PDR çalışmalarının temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı’ hakimdir. Gelişimsel Rehberlik; sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim – öğretim çalışmalarını kapsamaktadır.  Öğrencilerin okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, potansiyellerini tam olarak kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları,  başkalarını anlamaları ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırabilmeleri için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde onlara destek olmakta, eğitsel ve mesleki kararlar alabilmeleri için gerekli olgunluğa ulaşmalarını hedeflemektedir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  2. Eğitsel Rehberlik
  3. Mesleki Rehberlik

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  2. Veli Eğitim Seminerleri
  3. Veli Paylaşım Toplantıları

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ŞÖYLE SIRALANABİLİR:

 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısına Yönelik Çalışmalar
 • Eğitsel Grup Çalışmaları
 • İlgi ve Eğilimlerin Keşfi
 • Başarı Takip Çalışmaları
 • Çatışma Çözme Çalışmaları
 • Okula Uyum Süreci
 • Sınıf Dinamiklerini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar
 • Duygusal ve Sosyal Sorun Alanları
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Bu Döneme İlişkin Sorun Alanları
 • Arkadaş İlişkileri
 • LGS Süreci

VELİ VE ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR;
Okullarımızda eğitsel etkinlikler sadece öğrencilere yönelik değil, velilere ve öğretmenlere de yönelik  sürdürülmektedir. Öğretmenler ve veliler; öğrencinin eğitsel gelişim süreci hakkında bireysel / grup görüşmeleri, seminerler, konferanslar ve bültenler yoluyla bilgilendirilir.

 SEMİNER VE KONFERANSLAR

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme ve kişisel gelişim amaçlı sohbet toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlenir. Bu çalışmalar öncelikle ihtiyaç duyulan konularda yapılır.

Seminer ve konferansları sunan uzman konuklarımız; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerimiz tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir.

IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji