Ortaokulda Yaşam

OKUL SAATLERİ

Okulumuzda eğitim ve öğretim haftanın 5 iş günü 09.00 – 16.45 saatleri arasında yapılır.

 

 DERS SAATİ BAŞLAMA BİTİŞ SÜRE
 1. DERS 09.00 09.40 40 DAKİKA
TENEFFÜS 09.40 09.55 15 DAKİKA
 2. DERS 09.55 10.35 40 DAKİKA
TENEFFÜS 10.35 10.50 15 DAKİKA
 3. DERS 10.50 11.30 40 DAKİKA
TENEFFÜS 11.30 11.45 15 DAKİKA
 4. DERS 11.45 12.25 40 DAKİKA
 ÖĞLE TATİLİ 12.25 13.20 55 DAKİKA
 5. DERS 13.20 14.00 40 DAKİKA
TENEFFÜS 14.00 14.15 15 DAKİKA
 6. DERS 14.15 14.55 40 DAKİKA
TENEFFÜS 14.55 15.10 15 DAKİKA
 7. DERS 15.10 15.50 40 DAKİKA
TENEFFÜS 15.50 16.05 15 DAKİKA
 8. DERS 16.05 16.45 40 DAKİKA

 

ORTAOKULDA İŞLEYİŞ

 

DEVAM -DEVAMSIZLIK/ İZİNLİ ÇIKIŞLAR

Okula gelmeyen öğrencinin velisi okul idaresine öğrencinin devamsızlığını bildirmekle yükümlüdür.

İlk dersin 10 dakikası geçtikten sonra yoklama alınır ve devamsız öğrencilerin velileri ile iletişim kurulur.

Yasal mevzuat gereği  öğrenci velisi öğrencinin okula devamını sağlamakla yükümlüdür. Öğrencinin okula devam-devamsızlık durumuyla ilgili işlemler, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılır.

 • Öğrenci velileri,  222 sayılı İlköğretim  ve  Eğitim  Kanununun  ilgili hükümleri gereğince çocuklarının okula devamını  sağlamakla yükümlüdür.  Özrü  yüzünden  okula  gidemeyen  çocuğunun durumunu  gelmediği  günün ertesi  günü  (en  geç  üç  gün  içinde) okul  idaresine  veli  dilekçesiyle  bildirmek  zorundadır.  Doktor raporları en kısa süre içinde okul revirine teslim edilmelidir.
 • Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile okula devam edebilirler.
 • İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nca veya Okul Yönetimi tarafından organize edilen yurt içi ve yurt dışı yarışmalara, sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinliklere velisinin izni ile katılacak öğrenciler, Valilik, Kaymakamlık veya Milli Eğitim Müdürlüklerince verilen izinlere bağlı olarak etkinliklerin devamı süresince izinli sayılırlar.
 • Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.
 • Öğrenciler, okul yönetiminin izni olmaksızın veli ile birlikte olsa da okuldan ayrılamazlar. Öğrenci velisi, ilgili müdür yardımcısına başvuruda bulunarak  mazeretini  beyan  eder.  Öğrenci  çıkış  belgesi  düzenlenerek  öğrencinin  okuldan ayrılmasına izin verilir. Öğrencinin yanında anne / babası ya da kayıtlı velisi olmadan okuldan ayrılmasına izin verilmez.
 • Okulun kar tatili vb. nedenlerle erken tatil edilmesi durumunda, velilere kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılır.
 • Öğrencilerinin eve  erken  dönüşünü  gerektiren  olağanüstü  durumlarda  alınacak  tedbirler  hakkında  velilerin  çocuklarını  önceden bilgilendirmeleri gerekmektedir.
 • Öğrenciler okul saatleri içerisinde rahatsızlandıklarında ders  öğretmeni  ve  ilgili  müdür  yardımcısından  öğrenci  izin belgesi alarak okul hemşiresine gönderilir. Okul hemşiresi tarafından yapılan muayene sonuçları ve işlemler belgeye kayıt edilerek bir örneği öğrenci ile velisine gönderilir.
 • Sağlık  durumları  veya  bedensel  engelleri  nedeniyle  uygulamalı  derslere  giremeyecek  durumda  olan  öğrenciler,  bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu  derslerde  raporda  belirtilen  faaliyetlerden  sorumlu  tutulmazlar.  Dersin  özelliğine  ve  katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir. Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile Okul Müdürlüğü’ne yapılır.

 

OKUL- VELİ İLETİŞİMİ

 • Velilerimize iletilecek duyurular  k12net öğrenci bilgi sistemi aracılığı ile  ulaştırılır.
 • Okula gelerek herhangi bir birimle görüşme yapmak isteyen velilerimiz danışmaya başvurarak yardım alabilirler. Ziyaretçilerimizin ve velilerimizin katlara çıkışı yasaktır.
 • Telefon yoluyla iletişim kurmak isteyen velilerimiz 02862328686 (87/88/89/90/91) nolu telefonla okul santraline ulaşabilirler.

 

ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİ

 • Her sınıf düzeyinde sene başında velilerimiz için okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile birlikte veli bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.  Bunun dışında velilerimiz,  Okul Müdürlüğünce belirlenen öğretmen–veli görüşmeleri programı  çerçevesinde  öğretmenlerimizle  görüşme  yapabilirler.  Ayrıca ara karne dağıtımı ile birlikte Okul Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde veli toplantıları gerçekleştirilir. Bu görüşmelerde velilerimiz, tüm branş öğretmenleri ile görüşme yapabilmektedir.

KILIK KIYAFET

 • Öğrencilerimiz okula okul üniforması ile gelmektedir.
 • Okul üniformaları ve okul eşofmanları kurumumuzdaki kıyafet satış ofisinde satılmaktadır.

 

ÇANAKKALE KOLEJİ SAĞLIK HİZMETLERİ – REVİR

 • Her öğretim yılı başında öğrencilerimizin genel sağlık bilgilerini öğrenmek amacıyla veliye gönderilen sağlık anketi formları okul hemşiresi tarafından dosyalanır, takip edilir.
 • Yaralanma, düşme, çarpma, ateş, karın ağrısı vb. nedenlerle revire gelen öğrencilerimizin o anki şikayetleri değerlendirilerek gerekli müdahale ve ilk yardım yapılır. Gerektiğinde veli ile iletişim kurularak veli bilgilendirilir. Gerekirse öğrenci doktora gönderilir.
 • Okul saatleri içinde verilmesi gereken ilaçlar ve herhangi bir nedenle sürekli kullanılması gereken ilaçlar veli ile iletişim kurularak okul hemşiresi tarafından verilir ve takip edilir.
 • Sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda bilgilendirici sağlık panosu düzenlenir.
 • Her dönemin başında (yılda iki kez) öğrencilerin boy ve kilo ölçümleri yapılarak risk grubuna giren öğrenciler tespit edilir, konu hakkında veli bilgilendirilir.
 • Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan okul çağı aşıları, veli onayına sunularak uygulanması sağlık birimimizce organize edilir.
 • Belli aralıklarla kullanılan sudan numune alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilerek, suyun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizi yaptırılır.
 • Okul mutfağı ve kantininde çalışanların sağlık kontrolleri yaptırılarak herhangi bir portör durumu olup olmadığı takip edilir.
 • Okul idaresi ile beraber okul kantini ve mutfağı Kantin Denetim Formuna uygun olarak ayda bir kez denetlenir.
 • Sağlıklı beslenme, diyabet, obezite, hijyen, ağız – diş sağlığı konularında ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak seminerler düzenlenir.

 

YEMEK

 • Yemeklerimiz okulumuz mutfağında hazırlanmaktadır. Ortaokul gurubu öğle yemeği hizmetinden faydalanmaktadır.

 

GÜVENLİK

 • Okula gelen ziyaretçilerimiz ana giriş kapısında güvenlik tarafından karşılanır.
 • Öğrencilerin okul dışına izinsiz çıkışları yasaktır.
 • Okulun çeşitli yerlerinde güvenlik kamerası bulunmaktadır.

 

SERVİS VE ULAŞIM

 • Okulumuzda ulaşım okul servisleri ile yada velinin kendi imkânıyla sağlanır.
 • Okulun açılış gününde veli, öğrencinin sabah ulaşımını sağlar dönüşte öğrenciler ilgili güzergâhlara göre servislere yerleştirilerek evlere gönderilirler.
 • Okulumuzda anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrencileri bir grup, lise öğrencilerimiz için ayrı bir grup servis tahsis edilir.
 • Okula kayıt yaptıran velilerin servis kullanacaklarsa servis kayıtları da alınmaktadır.
 • Servislerimizde geçerli olan genel kurallar;
 1. Okul servisleri öğrenciyi evinden alıp evine bırakmakla yükümlüdür.
 2. Öğrencinin sabah okula gelirken servis kullanmayacağı durumlarda servis şoförüne haber vermesi gerekmektedir.
 3. Öğrencinin özel araçla okuldan ayrılması halinde ilgili müdür yardımcılarına ve servis şoförüne haber vermesi gerekmektedir.

 

IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji
SON PROVA LGS SINAVI

Sınav Başvuru Koşulları ve Genel Açıklamalar için tıklayınız