ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Çanakkale Koleji Anadolu Lisesinde öğrenme süreci bir proje döngüsü olarak kabul edilir. Her öğrencinin sene başındaki durumunun analizi için hazır bulunuşluk sınavı uygulanır. Hazır bulunuşluk sonucuna göre öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenme etkinlikleri yürütülür. Yıl boyunca aynı döngü ile ölçme değerlendirme hizmetleri devam eder.

Planla____>> uygula____>> kontrol et____>>önlem al

Uygulanan öğretim hizmetinin etkinliğini kontrol etmek amacıyla 9. sınıftan başlayarak her sınıf seviyesinde çeşitli sayı ve türde ölçme araçları kullanılır. Bu araçlarla değerlendirme etkinliğinin temel faydalarından biri olan öğrencinin planlanan öğrenmeye ulaşıp ulaşmadığı saptanır. Eğer planlanan öğrenmeden farklı olarak bir eksiklik tespit edildiyse öğrenciye ait bu eksik öğrenmeyi tamamlamak amacıyla bireysel öğrenci takip sistemi devreye girer. Bu çalışmayla amaç, öğrenciye ait öğrenme eksikliğinin öğretmeniyle birlikte kısa sürede en iyi biçimde giderilmesidir.

Çanakkale Koleji Anadolu Lisesi ölçme değerlendirme birimi olarak amacımız, öğrencilerin akademik gelişimlerini takip etmek ve başarılarını hep bir üst basamağa taşımaktır. Bu sebeple her ayrıntısının eğitim öğretim yılının başında planlandığı çalışma takvimi sayesinde uygulanması planlanan ölçme araçları yıl içinde kesintiye uğramadan öğrencilere uygulanır. Uygulanan ölçme araçlarının sonuçları değerlendirilir, öğrenci ve veli değerlendirmelere ilişkin bilgilendirilir, öğrencinin öğrenme eksiklikleri varsa giderilir ve öğrenci her zaman bir sonraki öğrenme için motive edilir.