MİNİK HAYVANLARA OTEL HAZIRLADIK

MİNİK HAYVANLARA OTEL  HAZIRLADIK

Anaokulu 4 yaş grubu ile sürdürdüğümüz çalışmalarımızda PYP “Gezegeni Paylaşmak” teması “Minik hayvanlar doğal yaşamın bir parçasıdır.” ana fikri kapsamında böcek oteli hazırladık. Merak ettiğimiz minik hayvanları gözlemlemek ve incelemek için böcek otelimizde yaşam şartlarına uygun bölümler hazırladık.

In our studies with 4-year-olds in Kindergarten, we prepared an insect hotel within the scope of PYP “Sharing the Planet” theme and “Little animals are a part of natural life” main idea. We have prepared sections suitable for living conditions in our insect hotel in order to observe and examine the tiny animals that we are curious about. #ibpyp