MEVSİMLERİN CANLILARIN YAŞAMINA ETKİSİ #ibpyp

MEVSİMLERİN CANLILARIN YAŞAMINA ETKİSİ #ibpyp

“Dünyanın İşleyişi” ünitemizin sonuç değerlendirme aşamasını tamamladık. Röportaj çalışmasıyla mevsimlerin canlıların yaşamına etkisini sorguladık. Sonrasında mevsimlere göre canlıların ihtiyaçlarını belirleyerek eyleme geçtik. Sokak hayvanları için yemek artıkları topladık ve onlara ulaştırdık, kedimiz için ev, kuşlar için de yemlikler hazırladık. Mevsimlere uygun kullanmadığımız kıyafetlerimizi ihtiyacı olan çocuklara ulaştırdık. #ibpyp


We have completed the summative assessment phase of our “How the World Works” theme. We questioned the effects of the seasons on the life of living things with the interview study. Later, we determined the needs of living things according to the seasons and took action. We collected food scraps for stray animals and delivered the food to them. We prepared a house for our cat and feeders for the birds. We delivered our seasonal clothes to children in need.