İlkokulda Eğitim Öğretim

EĞİTİM – ÖĞRETİM YAKLAŞIMIMIZ:

Öğrenenlerimizin hayatları boyunca kullanacakları bilgi, beceri ve deneyimlerinin temelini oluşturan programlı çalışmalar sayesinde;

Bedensel, sosyal, duygusal, zihinsel ve estetik alanlardaki gelişim ve değişimlerin hızlı olduğu ilkokul yıllarında,  öğrenenlerimizin mutlu, umutlu olabilmeleri için gereken koşulları sağlıyoruz.

İnsan haklarına, ulusal ve uluslararası değerlere bağlı, değişik çalışma grupları ile yalnızca tüketen değil üretken olmanın tadına varabilen öğrenenler olmalarını sağlıyoruz.

İlkokulumuzda öğrenenlerimize  araştırma, inceleme ve sorgulamayı öğretiyoruz. Öğrendiklerini yaşamlarıyla bütünleştirerek bilgiyi doğru kullanmayı öğretiyoruz.

Öğrenenlerimizin akademik gelişimi yanında sosyal ve ruhsal gelişimlerinin de çok önemli olduğunu düşündüğümüzden, öğrenenlerimizi öğretmen ve rehberlik servisimizce düzenli olarak gözlem altında tutup onlara gerekli çalışmaları yapmaktayız.

“Üreterek öğrenme” yaklaşımımızla hareket ederek bilgi- beceriyi arttırıcı araştırma, inceleme, rapor tutma, sunum yapma, analitik düşünme, grupla çalışma etkinliklerine yer vermekteyiz.

“Aktif öğrenme” yaklaşımımızla öğrenci merkezli çalışmalarımız;  soran, tartışan, gözlem–deney yapan, yaptığını sorgulayan ve değerlendiren öğrenenleri yetiştiriyoruz.

Okulumuz, IBO (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu)’nun PYP (İlk Yıllar Programı)’nda ilgilenen okul statüsünde çalışmalarını sürdürmektedir. PYP, 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan alanlar-üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma veuygulamalarından bir sentez bir sentez oluşturmayı amaçlar. Bu amaçla öğrenenlerimizin bütünsel olarak gelişimini beslemeye amaçlayan çalışmalarımız okul çapında sürdürülmektedir.

 


EĞİTİM ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

GEZİLERİMİZ

Öğrenenlerimizin derslerde aldıkları eğitimi görerek-yerinde inceleyerek pekiştirmesi ve içselleştirmesi amacıyla gezi-gözlem ve incelemeleri önem vermekteyiz. Bu sebeple yıl içerisinde yaş grubunun ihtiyacına ve hazır bulunuşluk seviyelerine uygun olarak il içi ve il dışı geziler düzenlemekteyiz.

Birinci ve ikinci sınıflarımızda ünite ve temalarımız doğrultusunda yakın çevre gezileri; üçüncü sınıflarımızda her yıl düzenli olarak Kent Müzeleri gezimiz; dördüncü sınıflarımızda her yıl düzenli olarak Truva-Assos Antik Şehir Gezisi, Gelibolu Milli Parkı ve Savaş Alanları Gezis, İstanbul Eğitim Kültür Gezisi düzenlemekteyiz. Bunların dışında ihtiyaç dahilinde alt gruplarda Çimenlik Kalesi, ÇOMÜ Gözlemevi, ÇOMÜ Kütüphane, ÇOMÜ Deniz Müzesi, Meteoroloji Müdürlüğü, vb gezileri ve sahil incelemeleri yapılmaktadır.

OKUMA ÇALIŞMALARI

Çanakkale Özel İlkokulu kütüphanesi bina içerisindeki konumu itibariyle boğaz ve orman manzarasıyla öğrenenlerimize huzurlu ve sakin bir dinlenme alanı yaratmaktadır.Kütüphanemiz yaş gruplarına, öğrenenlerin seviyelerine ve ilgilerine yönelik farklı kaynaklarla donatılmıştır. Kütüphanemizde okumayıteşvik etmek ve keyifli hale getirmek amacıyla aylık okuma birincileri belirlenmektedir. Birinci olan öğrencilerimiz Cuma günleri yapılan törenlerde tüm okula duyurularak onore edilmekte ve sürpriz hediyeler verilmektedir.

Okulumuza her yıl mayıs ayında Deniz Papağanı Pafin – Gezici Kütüphane ziyareti yapılmaktadır. Gelenekselleşen bu ziyareti öğrenenlerimiz yıl boyunca büyük bir heyecanla beklemektedir.

Yıl boyunca okulumuza farklı yazarlar davet edilmekte ve imza günleri düzenlenmektedir. Ayrıca dönem içerisinde farklı yayınevlerinin stantları kurularak öğrenenlerimizin kaynaklara kolaylıkla ulaşması sağlanmaktadır.

SANAT – SPOR – KÜLTÜR ÇALIŞMALARIMIZ

MÜZİK:Okulumuzda öğrenenlerimizin yıl boyunca edindikleri becerileri aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşmaları adına yılsonunda müzik dinletileri yapılmaktadır. Dinletilerde öğrenenlerimiz hem şarkı söylemede hem de melodika ve faklı müzik aletleri çalmadaki becerilerini sergilemektedirler. Hafta sonları düzenlenen kurslarımızla istekli öğrenenlerimizle çalışmalarımız sürmektedir.

GÖRSEL SANATLAR ve SERAMİK:Okulumuzda her eğitim-öğretim yılı sonunda “Yılsonu Sanat Etkinlikleri Sergisi” düzenlenmektedir. Resim ve seramik öğretmenlerimiz tarafından öğrenenlerimizin yıl boyunca yapmış olduğu sanat eserleri tüm Çanakkalelilere sergilenmektedir.

Okulumuz öğrenenleri her yıl Yaratıcı Çocuklar Derneğinin düzenlediği “Çocuklar ve Kentler” etkinliğine katılmaktadır.

Düzenli olarak iki yılda bir gerçekleştirilen Bienal kapsamında öğrenenlerimiz gerekli çalışmaları yapmakta ve sergilerde yerini almaktadır.

Ayrıca yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında düzenlenen yarışmalara bireysel katılımlar öğretmenlerimiz tarafından sağlanmaktadır.

HALK OYUNLARI:Okulumuz ilkokul halk oyunları ekibi her yıl il yarışmalarına katılmaktadır.

SATRANÇ: Öğrenenlerimiz ilkokul ikinci sınıftan itibaren sınıf içi ve il içi turnuvalara katılmaktadır. Ayrıca okulumuzda düzenlenen “Okullar Arası Takım Satranç Turnuvası” yoğun ilgi görmekte, öğrenenlerimi geleceğin sporcuları olma yolunda diğer sporcularla sıcak dostluklar kurmaktadır.

TEMA VAKFI YEŞİL YAPRAK ÖDÜLÜ

Öğrenenlerimizde çevre-doğa bilinci oluşturmak amacıyla TEMA Vakfı ile 2009 yılından itibaren ortak çalışmalar düzenlemekteyiz. Bu yoğun çalışmalar neticesinde okulumuz Yeşil Yaprak ödülünü almaya hak kazanmıştır. Farklı yaş grubuna yönelik Minik TEMA ve Yavru TEMA çalışmalarımız devam etmektedir.

BESLENME DOSTU OKUL

Öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığının 29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı kapsamında, başlatmış olduğu, “Beslenme Dostu Okul” projesi okulumuzda uygulanmaktadır. Bu proje ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir. Okulumuz Beslenme Dostu Okul Projesine 2013 yılında katılmış ve çalışmalar düzenli olarak devam etmektedir.

 


BÖLÜMLERİMİZ

TÜRKÇE

Okulumuzda MEB programlarına uygun Milli Eğitim Temel Kanununu dayanak yapan Atatürkçü sosyal bireyler yetiştirmek amacıyla ana dilini; okuma-yazma becerilerinin kazandırılması yanında; düşünme, anlama, sorgulama, değerlendirme becerileri olan öğrenenler yetiştiriyoruz.

Öğrenenlerimizin yaşamını renklendirmede önemli yeri olan ana dilini etkin kullanarak edindiği temel okuma-yazma becerilerini sürekli bir alışkanlığa dönüştürmek temel ilkemizdir.

Türkçe öğretim programımızda: Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ele alınmaktadır. Bu beş öğrenme alanı: Dinleme – okuma – konuşma- görsel okuma ve görsel sunudur.

Ses temelli cümle yönteminde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra hecelere, hecelerden sözcüklere, sözcüklerden de cümlelere ulaşılmakta; yazı öğretiminde de bitişik eğik el yazısı kullanılmaktadır.

Okuma öğretiminde hedefimiz, okumanın tadına varan ve bilgi edinmek amacıyla okuyan, okuduklarını anlamlandıran, kendi gelişimini sağlayacak materyalleri seçebilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrenenlerimizin planlanan süreç içinde temel kaynakların yanında 100 temel eser ve dünya çocuk klasiklerini okuyabilen, seçici, sorgulayabilen okurlar olmalarını hedefliyoruz.

Bu nedenle seçilen görseller-metinler Türkçe dersimizin ayrılmaz parçalarıdır. Öğrencilerimizin dilimizin söz varlığını, özellik ve inceliklerini öğrenmesini, eğitim ve sosyal yaşamda kullanmasını hedefliyoruz.

Her sabah ilk dersin 15 dakikasını kitap okumaya ayırıyoruz. Öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle seçilen ve kütüphaneden alınan kitaplar okunarak, okuma etkinliklerine süreklilik kazandırıyoruz.

HAYAT BİLGİSİ

Hayat bilgisi dersi ile öğrencilerimizin, olumlu tutum ve davranışlara sahip, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, düşünen ve değerlendiren sosyal bireyler olmalarını hedefliyoruz.

Bu hedeflerimize ulaşmak için MEB programlarında yer alan kazanımları vermek için temalara uygun konuları ele alıyoruz. Ünite temalarının başlangıcında öğrenci iletişim dosyaları ve ek bilgi formları ile yapılan çalışma ve aktiviteler hakkında velileri bilgilendiriyoruz.

MATEMATİK

Matematik dersi ile;

  • Matematiksel  kavramları özümseyen ve kullanılabilen,
  • Akıl yürüten, tahminde bulunan, kıyaslayan, problem çözmeyi geliştiren,
  • Matematiği diğer disiplinlerle ve güncel yaşamla ilişkilendiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Hedeflerimize ulaşmak için uygun program ve objeleri kullanarak matematiği kolay, anlaşılır ve eğlenceli hale getirerek öğretiyoruz.

İnteraktif uygulama, somut malzemelerle sürece aktif olarak öğrencilerin katılımını sağlıyoruz.Öğrenenlerin aktif uygulamalarla somut malzemelerle sürece aktif olarak katılmalarını sağlayarak öğrenmeyi yaşamın bir parçası haline getiriyoruz.

Öğrenenlerimizin sayısal  derslerindeki gelişimini ve bireysel farklılıklardaki eksikliklerini tespit edip takviye çalışmaları ile bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrenenlerimiz için ek çalışma programları hazırlayıp velilerimizi de yapacağımız çalışmalar hakkında bilgilendiriyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi dersi; yapılan çalışmalarla öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini sağlamayı hedefler. Sportif beceri gelişiminin yanı sıra öğrencilere sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıklar kazandırır. Öğrenciler çeşitli spor dallarını tanır.Öğrencilere sportif kurallar ve beceriler öğretilerek onların bu konularda kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz, sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar.İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır. Beden eğitimi derslerinde konular;  komut, alıştırma, katılım, işbirliği, kendini denetleme, problem çözme, kendi kendine öğrenme, tekli ve eşli çalışma ile tümevarım yöntemleri ile işlenir. Sınıflarda haftada iki ders saati verilen beden eğitimi dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebileceği branşlarda kurslar düzenlenir. Özel yeteneği olan öğrenciler beden eğitimi öğretmenleri tarafından okul takımlarına seçilir.

 


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Öğrencilerimizin 21. yüzyıl dünya vatandaşı olarak yaşama hazır olmasını desteklemek için Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmaları, PYP temalarına uyumlu olarak Eğitsel ve Sosyal-Duygusal Rehberlik kapsamında sürdürülmektedir. Kulüp dersleriyle dönüşümlü olarak Rehberlik dersleri iki haftada bir yapılmaktadır.

*Okul Olgunluğu ve Oryantasyon Çalışması

*Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları

*PAT Bilişsel Beceriler Geliştirme Aktiviteleri (Profil Analiz Testi)

*Akademik Başarıyı Destekleyici Çalışmalar

*Bireysel Görüşmeler

*Sosyal Beceri Grup Çalışmaları

*Değerler Eğitimi bu kapsamda yürütülen çalışmalardır.

Ruh sağlığı kavramının en önemli yapıtaşı olan anne babalarla sürdürülen çalışmalar bütünselliği; gelişimsel, destekleyici ve önleyici rehberliği gerçekleştirmek için önemlidir.

*Bireysel Görüşmeler

*Okullu Aile Grup Çalışmaları

*Seminerler

*E-bültenler ailelerle sürdürülen sistematik çalışmalardır

IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji