İLKOKULDA AKADEMİK PROGRAM

İLKOKULDA AKADEMİK PROGRAM

   Çanakkale Koleji eğitim kurumlarında akademik eğitim, bütünlük ve devamlılık içinde sağlanmaktadır. Anaokulundaki eğitim programları, ilkokulda da devam etmektedir. Birinci sınıftan itibaren, disiplinler arası işbirliği ve ortak planlamalarla çalışmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir.

   Eğitim ve öğretimim sadece dersliklerde değil, koridor panolarında paneller oluşturarak, laboratuvarlarda deneyler yaparak, kütüphanede tematik kitaplar okuyup analiz yaparak, ekoloji bahçemizde organik ürünler yetiştirerek akademik gelişimlerini sürdürmektedirler.

  Öğrencilerimiz, bir üst sınıf olgunluğuna her yönden sahip olarak 2.3. sınıfa başarı ile devam etmektedirler. 4. Sınıftan itibaren sınav yönetmeliğine uygun olarak çalışmalarını geliştirmektedirler. Artık bilgi okuryazarlığı, bilişim teknolojileri çalışmaları da dahil olunca öğrencilerimiz donanımlı bir şekilde ortaokula her yönden  hazır hale gelmektedirler.

  Çanakkale Koleji, deneyimli öğretmen, rehberlik servisi ve idareci kadrosu ile eğitim alanında yeniliklere her zaman önem vermektedir. Bu anlayışla Çanakkale’de  ilk olarak IB ilk yıllar programı PYP programını başarı ile uygulayarak dünya okulu olma başarısını elde etmiştir.

     Biz her zaman Atatürkçü düşünce ile başardık, hep bu yolda hareket edeceğiz. Eğitimde alanında azimli, kararlı  ve ekip çalışmasıyla başarılarımızı sürdüreceğiz.