İLETİŞİMDE ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER KULLANMAK YAŞAMI KOLAYLAŞTIRIR #PYP

İLETİŞİMDE ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER KULLANMAK YAŞAMI KOLAYLAŞTIRIR #PYP

2. SINIFLAR- PYP KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ TEMASI- EKOLOJİ DERSİ 2. sınıflar Ekoloji dersinde “Kendimizi İfade Etme Yollarımız” PYP teması “İletişimde çeşitli yöntemler kullanmak yaşamı kolaylaştırır” ana fikrinden yola çıkarak iletişim aracı olarak Ekoloji Gazetesi oluşturduk. Öğrencilerimiz; gazete, gazete türleri, gazetecilik, güvenilir haber yapma kavramlarını öğrenerek 2. Sınıfa başladıklarından bu yana ekoloji dersinde yaptıkları etkinlikleri haber haline getirdiler. Topladığımız haberleri, günümüzde tercih edilen dijital gazete formatına dönüştürerek paylaştık.

——

2nd GRADERS – PYP HOW WE EXPRESS OURSELVES THEME – ECOLOGY CLASS We created Ecology Newspaper as a communication tool based on the main idea of “How We Express Ourselves” PYP theme “Using a viriety of communication methods makes life easier”. Our students; made news about the activities they had done in ecology class since they started their second grade by learning the concepts of newspapers, newspaper types, journalism, and reliable reporting. We shared the news we collected by converting them into the preferred digital newspaper format today. #ibpyp