IB YOLCULUĞUNDA DEĞİŞİMİ BENİMSEMEK

IB YOLCULUĞUNDA DEĞİŞİMİ BENİMSEMEK

17 Nisan 2021 Cumartesi günü TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek” temalı 16. IB DAY etkinliğine okulumuzu temsilen 12 öğretmenimiz katılım sağlamıştır. 16. Uluslararası IB Günü’nde, IB Organizasyonundan konuk konuşmacılar ve IB programlarında deneyimli eğitimcilerin bilgi birikimlerini ve tecrübelerini Türkiye’deki IB okullarında çalışan meslektaşları ile paylaştığı bu platformda bizler de daha önceden seçtiğimiz başlıklar doğrultusunda panellere katıldık.

——

On behalf of our school, 12 teachers participated in the 16th IB DAY event with the theme “Embracing the Change Whilst Navigating the IB Journey” hosted by TED Ankara College Foundation Private High School on Saturday, April 17, 2021. On the 16th International IB Day, guest speakers from the IB Organization and experienced educators in IB programs shared their experiences and knowledge with colleagues working in IB schools in Turkey on this platform and we participated in the panels in line with the topics we previously selected.