IB İlk Yıllar Programı

02-800x445
IB İlk Yıllar Programı
ÇANAKKALE KOLEJİ IB PYP UYGULAMAYA YETKİLENDİRİLMİŞ BİR OKULDUR

PYP(İlk Yıllar Programı), IBO’nun (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) dört programından biridir. 3 yaş ile 12 yaş arasındaki öğrencileri kapsar ve amacı ilgi çeken ve düşünmeye zorlayan disiplinler üstü bir müfredat oluşturmaktır. Bu program akademik bilginin yanı sıra öğrencinin sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimini de vurgulayan, böylelikle çocuğun bir bütün olarak yetiştirilmesini amaçlayan uluslararası ve alanlar üstü bir programdır. Birçok ülkedeki ulusal ve uluslararası müfredat programları üzerinde yapılan araştırmalar ve uygulamalarla şekillendirilmiş bir çerçeve programıdır.

IB programları dünyada 153 ülkede, ulusal ve uluslararası 4775 okulda uygulanmaktadır. Sayıları her geçen gün artan okullarla IB Dünya Okulu topluluğu genişlemektedir. Türkiye’de, 76 okul IB Dünya Okulu olarak yetkilendirilmiş olup, 36 okul İlk Yıllar Programını uygulamaktadır.

PYP uygulama yetkisi almak uzun çalışmalar ve emek isteyen bir süreçtir. Bu programı uygulamak isteyen okullar öncelikle IB’yi bilgilendirirler. IB uzmanları bilgilendirme yapan okulun eğitim felsefesi ve olanakları hakkında araştırmalarını yaparlar. Aranan kriterlere uygunluk gösteren okullara aday okul sıfatı verilir. 2016-2017 eğitim öğretim yılından 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar okulumuz da aday okul olarak akreditasyon hazırlık çalışmalarını yürütmüştür.

Aday okul olma aşamasındaki okullar akademik kadrosuna PYP ile ilgili eğitimleri aldırır. Akademik kadro PYP sorgulama programı hazırlıklarını yaparken, okulun tüm paydaşları programın felsefesi hakkında bilgilendirilir.

Çanakkale Özel Anaokulu ve İlkokulu, IB tarafından istenilen tüm aşamaları başarıyla tamamlayarak 28 Haziran 2019 tarihinde IBO’dan yetki almış 12 Temmuz 2019 tarihi itibarı ile de resmen uluslararası standartlarda eğitim veren seçkin bir IB Dünya Okulu olma özelliğini kazanmıştır.

Okulumuzda PYP sorgulama programı, anaokulundan 4. sınıf sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nın programı ile bütünleşmiş bir biçimde uygulanmaktadır. Ulusal müfredatta yer alan tüm içerik, PYP Disiplinler üstü temaları çerçevesinde ele alınır. Tüm öğrenenlerin programa tam anlamıyla katılmasının esas alındığı programda temel bilgi ve becerileri edinmek, kavramsal anlayışı geliştirmek ve sorumlu eylemlerde bulunmak arasında bir denge kurulmaya çalışılır. Erken Yıllar Programı(PYP), öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf atmosferi yaratmayı, öğrenme sonuçlarına ulaşan uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Program ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini disiplinler üstü temalarla keşfederken; araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi becerileri kazandırma, saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme, bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, sosyal hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı eylemlerde bulunmayı içeren değerlerden oluşur.

Müfredat modelinde yer alan uluslararası bakış açısını geliştirmek ve içselleştirmek programın en temel hedeflerindendir.

Bütün öğretmenlerin birlikte çalışmasını gerektiren program, öğretmenlerin “hayat boyu öğrenenler” olarak kendilerini geliştirmelerini sağlar.

PYP uygulamalarının okullarda uygulanması IB yetkililerince beş yılda bir denetlenir.

IB programları hakkında detaylı bilgi için www.ibo.org

IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji