Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz
Felsefemiz

Eğitim ihtiyaçtan doğar. Bireyin ihtiyaçlarını merkeze alıp, yaşadığımız çevrenin ve dünyamızın gereksinmelerine ışık tutan eğitim anlayışımız ile21. yüzyılın dünya insanını yetiştiriyoruz.

Her birey tektir, farklı öğrenme becerilerine sahiptir. Çoklu modelleme ( farklı öğrenme yaklaşımları  ve PYP) ile anaokulundan liseye öğrencilerimizin sosyal, bilişsel, duyuşsal  gelişimlerini destekliyoruz.

Okulumuzda MEB öğretim programları kazanımları esas alınarak zenginleştirilmiş, güçlü akademik program uygulanır. Okulumuza ait özgün öğrenme programımız; etüt çalışmaları, hafta sonu çalışmaları, yetenek geliştirme programları,  kurslar, derin öğrenme,  yerinde öğrenme ve fırsat öğrenmeleri çalışmalarından oluşur.

PYP ‘nin 5 temel öğesi olan BİLGİ-KAVRAMLAR-BECERİLER- TUTUMLAR- EYLEMLER anaokulundan liseye her kademede ve her yaşın temel gereksinimlerine göre şekillendirilerek eğitim programımız içinde yer alır. Bunun sonucu olarak öğrencilerimiz bilgiye ulaşma, bilgiyi yapılandırma, yeniden bilgi oluşturma, bilgiyi beceriye ve üretime dönüştürme, ilişkilendirme, akıl yürütme , empati kurma ve içinde yaşadığı gezegene saygılı olma gibi davranışları yaşantısına geçirir.

İlkelerimiz

İlkelerimiz

Öğrenme merkezli olmak;

 • Her bireyin akademik gelişimini en üst düzeye çıkarmak
 • Her bireyin kişilik özelliklerinin önemli olduğunu kavramak
 • Yaşam boyu öğrenmeyi öğretmek
 • Bireyin ve toplumun birbirine saygı ve sorumluluk ile bağlanmasını sağlamak
 • Ulusal toplum hizmetini küresel değerlerle bütünleştirmek
 • Atatürkçülüğü anlayan ve bu felsefeyi yaşayan, yaşatan bireyler yetiştirmek
 • Farklı olana saygı duymak
 • Takım ruhunu geliştirmek
Vizyonumuz

Vizyonumuz
 • Eğitim- Öğretimdeki başarılı ve öncü uygulamalarımızın sürekliliğini sağlayarak;
 • İlimizde ve bölgemizde toplumumuzun çağdaş medeniyet düzeyinin gelişimini desteklemek.
 • “Akıl ve bilim” yolunda öncü bir kurum olarak her öğrencimizi geleceğin lideri olarak yetiştirmek.
 • Türkiye’ de başarılarından söz ettiren ve uluslararası alanda tanınmış bir kurum olmak.
Misyonumuz

Misyonumuz
 • Bilimsel düşünce ışığında; araştıran sorgulayan, sorumluluk sahibi, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 • Bu hedef doğrultusunda her bireyin bilgi ve becerilerini geliştirip kullanmasına fırsat veren öğrenme ortamları sunar.
IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji