BİREY VE AİLELER İÇİN AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ

BİREY VE AİLELER İÇİN AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ

Bütün dünyada her zaman kendini gösteren deprem, yangın, sel ve taşkın gibi afetler, bu afetlere karşı korunma bilincini de beraberinde getirmiştir.
Bu amaç doğrultusunda ülkemizde 2009’da AFAD kurulmuş ve her geçen gün bu kurumun önemi artmıştır.🚒
Bunun bir sonucu olarak 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmiştir.🤗

Afet Eğitim Yılı’nın önemine dikkat çekmek için okulumuz “Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi” başlıklı bir seminer düzenlemiş tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımını sağlayarak bu alanda bilinçlendirmeyi desteklemiştir.
Çanakkale AFAD’ a ve katılımlarından dolayı uzmanımız Erkan Sadi UYSAL ‘a teşekkür ederiz.😊