Anaokulunda Eğitim Öğretim

anasınıfı-egitim-ogretim
EĞİTİM PROGRAMI

Çanakkale Koleji Anaokulu eğitim programı, Temmuz 2019 tarihinde akredite olunan IB Erken Yıllar Programı (PYP) çerçevesinde oluşturulmuştur. MEB okul öncesi eğitim programının IB Erken Yıllar Programı (PYP) ile bütünleştirilmesinin yanı sıra GEMS (Erken yıllarda fen ve matematik eğitimi), ORFF (Müzik ve hareket eğitimi) ve Düşünce Becerileri Eğitimi gibi farklı eğitim çalışmaları ile  eğitim programı zenginleştirilmiştir.

IB Erken Yıllar Programı’nda “sorgulayıcı öğrenme” ilkesine uygun  eğitim verilir. Bilginin tek başına yeterli görülmediği bu programda;  kavram, beceri ve tutumların geliştirilmesi amaçlanır.. Her çocuğun kendi potansiyelinin en üstüne çıkabilmesi için “farklılaştırılmış öğrenme etkinlikleri” planlanır. 

Anaokulu eğitim programımızda hedef, öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için  destek veren bir çerçeve sağlamaktır.

Eğitim programında İngilizce, çocuk yogası, yaratıcı drama, beden eğitimi, müzik, dans, resim, ekoloji, satranç ve seramik branşları yer alır.  Öğrencilerimizin ilgi, ihtiyaç, gelişim ve yeteneklerini desteklemeyi hedefleyen branş derslerimiz, anaokulu binası içerisinde her branş dersimiz için düzenlenmiş atölyelerimizde alanında uzman öğretmenler eşliğinde yapılmaktadır.  Böylelikle tüm gün  farklı öğrenme ortamlarında bulunan  çocuklarımız hareketli ve eğlenceli zaman geçirmektedirler.

 Branş dersleri ile okul öncesi programı arasında ortaklaşa planlama yapılarak disiplinler arası işbirliği sağlanır.

Çanakkale Kolejinde, anaokul kademesinde yabancı dil eğitimi, alanında uzman Türk ve  yabancı öğretmenlerle öğrenci-oyun merkezli ve fonksiyonel İngilizce öğretimiyle yapılır.

IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji