ANADOLU LİSESİNDE EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Lise eğitimi;   bireyin liseye  kadar süren öğrenim yaşantısı içinde  edindiği bilgileri yaşam becerisi olarak deneyimlemesine olanak tanımalıdır. Bir üst öğrenime hazırlarken aslında YAŞAMA hazırlamalıdır.

          İYİ BİR LİSE EĞİTİMİ =İYİ BİR ÜNİVERSİTE= İYİ BİR GELECEK

MEB öğretim programları kazanımları esas alınarak zenginleştirilmiş, öğrencilerimizi geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi hedefleyen EKLEKTİK EĞİTİM PROGRAMI uygulanır. Program dahilinde 4 yıllık lise eğitimi süreci 9 ve 10. Sınıfları içeren birinci periyot ve 11 ve 12. Sınıfları içeren ikinci periyot olarak ikiye bölünmüştür. Birinci periyotta öğrencilerimizin akademik düzeyde kullanabilecekleri bir yabancı dil düzeyine ulaşmalarını sağlarız. Edindikleri bu ileri düzey yabancı dili kullanarak uluslararası sınav, yarışma, proje gibi çalışmalara katılmaları için yönlendirmeler yaparız. İkinci periyot ise üst öğrenime hazırlık sürecimizdir. TYT ve  AYT çalışmaları 11. Sınıfta yoğun bir şekilde başlar ve giderek yoğunluğu artan bir şekilde sınava kadar devam eder.

Çanakkale Koleji Anadolu Lisesi’nde  proje temelli öğretim programı uygulanır. Öğrencilerimizin akademik derslerde elde ettiği kazanımları proje çalışmalarıyla beceriye dönüştürmesi  için          STEM( Science- Tecnology- Engineering- Mathematics)  odaklı disiplinler arası eğitim anlayışı benimsenmiştir. Okulumuzda ki tüm öğrencilerimizin 4 yıllık eğitimleri süresince en az bir kez STEM projesi  yapmasını ve BİLİM ŞENLİĞİ kapsamında sunmasını hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası proje ve bilgi yarışmaları ile sınavlara katılımları bizim için çok önemlidir. Zira dünyanın her hangi bir yerindeki akranları ile iletişim ve etkileşim içinde olmaları  sosyal becerilerini, entelektüel birikimlerini ve vizyonlarını geliştirerek onlara geniş bir network kazandıracaktır.

Öğrencilerimiz almış oldukları proje tabanlı  dil edinim çalışmaları ile birinci yabancı dil (İngilizce ) de  çoklu disipliner dile hakim olurlar ve edinmiş  oldukları dili uluslar arası sınavlarda ( TOEFL- IELTS- ASMA- GAUS-FRYER….)  kullanırlar.

BİZ ÖĞRENCİLERİMİZİ HAYATA DEĞİL, HAYATIN KENDİSİNİ  DEĞİŞTİRMEYE VE YEPYENİ BİR DÜNYA KURMAYA HAZIRLIYORUZ!

KÖK ( KİŞİYE ÖZEL KOÇLUK) SİSTEMİ

Kişiye Özel Koçluk Sistemi ile her bir öğrencimizin öğrenme yolculuğuna yol arkadaşlığı yapıyoruz, hayatlarına dokunuyoruz. KÖK sistemi bir bütün olarak okulumuzun eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenleyen sistemdir.

Çanakkale Koleji Anadolu Lisesi öğrenci başına düşen eğitimci sayısı, kampus olanakları ve KÖK sistemi ile ‘’Öğrenciye Özel ‘’ okul yaklaşımıyla eğitim vermektedir.

KÖK; BOT, OSET, PDR, ÖDEP ve YGA uygulamalarının bir kesişimidir.

Her öğrencinin bir eğitim koçu vardır.  Öğrencilerimize ihtiyaçlarına göre üç alanda (AKADEMİK-PSİKOLOJİK- YETENEK ) yönlendirme yapılır

BOT ( Bireysel Öğrenci Takip Programı):

Öğrencilerimizin bireysel öğrenme farklılıklarını ( öğrenme hızı ve öğrenme stili ) dikkate alan uygulamamızdır.

Ders öğretmenleri, ölçme değerlendirme uzmanı ve ilgili müdür yardımcısı ile haftalık olarak yapılacak toplantılarda öğrenme eksiği olan öğrenciler tespit edilir ve BOT’a davet edilir.

BOT’a davet edilen öğrenciler öğrenci koçuna bildirilir ve K12 sistemine etüt olarak  işlenir.

BOT dersleri okul içinde hazırlanan BOT sınıflarında yapılır.

BOT’a davet edilen öğrenci bu derse katılmak zorundadır.

Bota davet edilen öğrenci velileri öğrenci koçu tarafından en az üç gün önceden bilgilendirilir.

BOT dersleri gün içinde uygun zamanlarda yapılabileceği gibi online olarak okul sonrası da yapılabilir.

BOT çalışmaları bireysel olabileceği gibi aynı kazanım eksiği olan en fazla 5 öğrenciyle birlikte de yapılabilir.

BOT dersleri öğrencilerimizin kazanım eksikleri tamamlanıncaya kadar devam ettirilir. Sorumluluk ders öğretmeni ve öğrenci koçundadır.

Müdür yardımcısı ve PDR uzmanı, varsa ölçme değerlendirme uzmanı BOT derslerinin işleyişi ve düzeninden sorumludurlar.

PDR ( Psikolojik Danışma Ve Rehberlik ):

PDR servisimiz bireyin kendini tanıması,

Duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesi,

Çevresiyle olumlu ilişkiler kurması,

Problem çözme becerilerini geliştirebilmesi,

İlgi ve yeteneklerinin farkına varabilmesi,

Mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için ÖNLEYİCİ ve KORUYUCU rehberlik çerçevesinde hizmet verir.

OSET ( Okul Sonrası Etüt Sistemi ):

Öğrencilerin sınıfça katıldığı etüt çalışmalarıdır. Ders uygulamaları ve soru çözümleri, telafi programları, TYT ve AYT sınav hazırlıkları, ünite sonu soru çözüm kampları, çeşitli kurslar OSET kapsamındadır.  Yeni konu işlenebilir veya bir konunun tekrarı yapılabilir.