ANADOLU LİSESİ TARİH DERSİ

Tarih bölümü olarak amacımız; toplumun sorunlarına karşı duyarlı, çevresindeki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, bunlarla alakalı fikir beyan eden ve çözüm önerisi sunan yani kısacası toplumla ilgili konularla ilgilenen toplumun değerlerini önemseyen genç fikirli nesiller yetiştirmektir.

Yukarıda söylenilen kazanımı yaparken klasik tarih öğretiminden uzaklaşarak öğrencinin merkezde olduğu bir eğitim modeli planlıyoruz. Derslerin ezber mantığından uzaklaşarak zorunlu ders müfredatında var olan ve öğrenilmesi şart bilgiler olmasını istemiyoruz. İstediğimiz ve düşündüğümüz öğrenci modeli; ezberci olmayan anlık öğrenmeye odaklı ve sadece sınav merkezli düşünmeyen tarih dersini hayatın ve toplumun bir parçası ve vazgeçilmezi olarak gören ve bu doğrultuda fikirleri, projeleri, sloganları, çözüm önerileri olan öğrenci yetiştirmektir.

Bölüm olarak yaptığımız bu çalışmalarda sosyal olayların karmaşıklığı ve çok boyutluluğu göz önüne alınarak disiplinler arası bir bakış açısı ile incelenmesi temel prensibimizdir. Verilen bu eğitim, öğrencilerimize kazandığı tüm bilgilerde, bütünü görebilmesi ve öngörü becerisi sağlamaktadır.

Bu bağlamda Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel değerleri ve süreçleri içselleştirerek kültürel mirasın korunmasını ve geliştirilmesini isteyen, Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasındaki yerini kavrayan; laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli öğrenciler yetiştirmeyi amaç ediniyoruz.

Dünyadaki ekonomik, politik, sosyal, kültürel değişimin / gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini ve Türkiye’nin 21. yüzyılda dünya olaylarındaki rolünü kavramasını destekliyoruz.

Bu doğrultuda her sene sosyal ve kültürel etkinlikler yapmakta, TÜBİTAK bilim projelerine katılım sağlamaktayız. Şehrimizin tarihi ve kültürel alanlarına geziler düzenleyerek milli tarih kavramlarını vurgulamakta, şehir dışı kültür ve sanat gezilerine önem vermekteyiz. Yurtdışı gezileri yaparak dünya tarihi ve kültürel alanlarını tanıma konusunda öğrencilerimize desteklemekteyiz.