ANADOLU LİSESİ MATEMATİK DERSİ

Toplumsal değişim ve gelişimin giderek ivme kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anının etkilediği bir çağda yaşamaktayız. Yeni bilgiler, fırsatlar ve araçlar matematiğe bakış açımızı, matematikten beklentilerimizi, matematiği kullanma biçimimizi ve hepsinden önemlisi matematik öğrenme ve öğretme süreçlerimizi yeniden şekillendirmektedir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte daha önceki kuşakların karşılaşmadığı yeni problemlerle karşılaşılan günümüz dünyasında, matematiğe değer veren, matematiksel düşünme gücü gelişmiş, matematiği modelleme ve problem çözmede kullanabilen bireylere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, tasarlanan lise matematik dersi “Sayılar ve Cebir”, “Geometri” ve “Veri, Sayma ve Olasılık” tan oluşan öğrenme alanlarından hareketle öğrencileri kişisel, sosyal ve mesleki hayata hazırlamayı ve yüksek öğrenimde gerekli olan temel matematiksel bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Sürekli bir değişim ve gelişime uğrayan Matematik eğitiminin amaç, kapsam ve teknikleri ışığında, okulumuzda uygulanan program sonunda öğrencilerimiz:

1.Temel Matematiksel işlemleri yapabilmelerini sağlamak,
2. Yüksek öğrenimlerinde gerekli olacak temel matematiksel becerileri kazanmalarına yardımcı olmak,
3. Günlük hayatlarında karşılaştıkları veya karşılaşacakları olayları analiz etme, modelleme ve yorumlar yapabilmeleri için gerekli matematiksel becerileri kazandırarak doğru kararlar verebilmelerini sağlamak,
4. Matematik okur-yazarlığı becerisine sahip bireyler yetiştirmek,
5. Kendilerine gerekli matematik ile ilgili kaynaklara ulaşabilmelerini ve bu kaynakları doğru şekilde kullanabilmelerini sağlayacak becerileri oluşturmak,
6. Güncel teknolojiyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak kullanmalarını sağlamak,
7. Değişiklik ve yeniliklere açık olmalarını sağlamak,
8. Disiplinli çalışma alışkanlıklarını geliştirmek,
9. Zihinsel becerilerini geliştirerek daha hızlı ve rasyonel düşünmelerini sağlamak,
10.Matematiksel teoremleri günlük hayatla ilişkilendirerek ispatlayabilecekleri şekilde interaktif  becerilere sahip olmak,

11. Matematik ile ilgili girecekleri ulusal ve uluslararası sınavlara yönelik çalışmalarında onlara yardımcı olmak temel hedeflerimizdir.

Öğrencileri, matematiksel düşünme gücü gelişmiş iyi birer problem çözücü olarak yetiştirmeyi amaçlayan bu ders; matematiksel kavramlara, bu kavramların kendi içlerindeki ilişkilere, temel matematiksel işlemler ve bu işlemlerin barındırdığı matematiksel anlamlara vurgu yapmaktadır. İşlemsel ve bilgi odaklı matematik öğretimi yerini matematiksel kavramların sınıf ortamında tartışmalar yürütülerek yapılandırıldığı, işlemsel ve kavramsal bilginin dengeli bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım esas alınmakta; öğrencilerin informel deneyimlerinden ve sezgilerinden yola çıkarak matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.