ANADOLU LİSESİ FİZİK DERSİ

Fizik dersi,  bireylerin sayısal kapasitelerini kullanmalarını gerektiren, yorum ağırlıklı  bir derstir.

Fizik dersinde  ; sorulara ezberci mantıkla değil, düşünce ve yorumla yaklaşılmalıdır. Programlı çalışan bir öğrenci soruları rahatlıkla çözebilir. Bizlerin de amacı , bilgileri sorgulayıp yorumlayabilen, problem çözümlerine bilimsel yöntemlerle yaklaşıp bu becerilerini günlük hayatlarına taşıyabilen, görüş açısı geniş ve bilimin ışığında düşünen bireyler yetiştirmektir.

Fizik dersini derste anlamak oldukça önem taşır. Ders işlenirken öğretilen bilgiler,fizik laboratuvarlarımızda yapılan uygulamalı deneylerle pekiştirilmektedir. Yapılan deney ve gözlemlerle öğrencilerimizin aktif olarak derse katılımı sağlanmaktadır.  Derste öğretmenin yaptığı açıklamalar ve verdiği örnekler çok dikkatli takip edilmeli , sorular, çözümler, grafikler ve çizimler deftere doğru bir şekilde  alınmalıdır. Ve ders esnasında  anlaşılmayan bölümler vakit kaybedilmeden sorulmalı ve öğrenilmelidir.

Konu ile ilgili olan  temel kavramlar iyi öğrenilmelidir. Anlaşılmayan kavram, tanım, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarla gözden geçirilmeli , örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir.

Fizik dersinde başarılı olmak için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur.