ANADOLU LİSESİ BİYOLOJİ DERS

BİYOLOJİ

Biyoloji eğitimi ile öğrencilere analitik düşünmeyi, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi, yaşadıklarını yorumlayabilmeyi ve çevrelerindeki olayları gözlemlemeyi öğretmek amaçlanmaktadır.

Hedeflerimiz: Çağdaş dünyanın ileri teknolojisini ve bilgi birikimini yakalayan, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, laik ve katılımcı, öğrenmeyi öğrenen, kendine güvenli, sorumluluk sahibi, düşüncelerini rahatlıkla ifade eden ve savunan, doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğretim Uygulamalarımız:

  Hedeflenen doğrultuda üniversite yaşantısına ve hayata hazırladığımız öğrencilerimizi yetiştirirken, onlarla ders dışı saatlerde de birebir ilgilenilir. Ders bazında ve davranış biçimlerindeki kişisel ihtiyaçları tamamlanır.

· Ders konuları ezberci eğitimden uzak, analitik düşünme, sentez ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir.

· Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında bireysel deneyler, saydamlar, CD’ler, interaktif sunumlar ve Internet desteği ile pekiştirilir.

· Biyoloji Bölümü, MEB’in öngördüğü öğretim programıyla birlikte TYT-AYT çalışmalarını da yürütür. Konuların pekiştirilmesi ve test çözme hızının artırılması için çalışmalar yoğun  testlerle desteklenir.

· Öğrencilerimiz sık sık konu kavrama sınavları ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerimizin eksiklikleri bireysel veya grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen etütlerle giderilir.

· Öğrencilerimiz, öğretmenlerin yol göstericiliği ve gözetiminde proje çalışmaları sürdürürler. Öğrencilerimizin geliştirdikleri projeler her yıl sonunda okulda sergilenir ve yarışmalara katılır.

· Fen Teknolojileri Birimi ile yapılan ortak çalışmalarla, biyolojideki son gelişmeler bilgisayar ortamında öğrencilere aktarılır.

· Öğretim Programlarına uygun olarak, üniversitelerden davet edilen bilim insanlarınca verilen seminerlerle, öğrencilerimiz güncel konular hakkında bilgilendirilir.