Anadolu Lisemiz

Özel Anadolu Lisesi

Çanakkale Koleji Özel Anadolu Lisesi olarak amacımız; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda; yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlayacak bir ortam sunuyoruz.

Eğitim hedefimiz
 • Öğrencilerimizi ezberden kurtarıp özümseyerek öğrenen,
 • Aldığı bilgiyi saklamak yerine kullanan,
 • Yalnızca sınavlarda değil; bilim, kültür, sanat, spor gibi her dalla ilgili yarışmalara katılabilme özgüveni veren,
 • Bilgi birikimi yüksek, düşünen ve düşündüklerini ifade edebilen,
 • Evrensel bilgilere açık, bilimsel çalışmalar yürütebilecek vizyona sahip ve tüm bu kazanımlarını sunabilecek seviyede iki yabancı dil eğitimi olan düşünen ve tartışan bireyler yetiştirmektir.

 

Öğretim yöntemimiz:

Genel öğretim programları temel alınarak öğrenci merkezli eğitim ve öğretim uygulamaktayız. Öğrenme ve öğretme yöntemimiz öğrencilerimizin gelişim düzeyine ilgi ve yeteneklerine uygun olarak verilmektedir. Öğrenci merkezli eğitimde öğrencinin, öğrenmeyi öğrenen kişi olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda:
 • Her bir öğrenciye aynı ilgi ve özeni göstererek onların öğrenme hızlarını kolaylaştırabilmek için sınıftaki öğrenci sayısını sınırlamak,
 • Soru sormayı, sorularla düşünmeyi alışkanlık haline getirmek,
 • Analizler, sentezler, çıkarımlar yapabilmeleri için özgüvenlerini artırmak,
 • Kişisel yeteneklerinin farkında olan ve bunları yapacağı çalışmalarla geliştirmelerini sağlamak,
 • Bilimsel, araştırmacı, girişimci, üretici ve yaratıcı bir zihniyet oluşturmak,
 • Akademik bilgi ve analitik düşünme becerilerini deneyler, projeler, ve etkinliklerde yer alabilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamak amacıyla, tam donanımlı fizik, kimya ve biyoloji laboratuar eğitimleri vermek ve öğrencilerin bu ortamlarda kendilerine güvenlerini sağlamak,
 • İki yabancı dil eğitimi vererek öğrencilerimizi uluslar arası anlayışa sahip, kendini farklı dillerde ifade edebilen özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek,
 • Yazılı sınavların yanı sıra konu kavrama sınavları ile değerlendirmek,
 • Bu sınav sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri gidermek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılımlarını sağlamak,
 • Ölçme- değerlendirme birimimizin görevi, öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili bilgileri toplamak, analiz etmek ve bu bilgi depolarının sonuçlarını öğretmen, öğrenci, veli üçgeninde değerlendirerek gerekli paylaşımlarda bulunmak,
 • Rehberlik birimimizin görevi, öğrencilerimizin hem yaşam hem sınav başarısı ilkesinden yola çıkarak her bir öğrencimiz ile teke tek iletişimde bulunup, bireysel çözüm ve destek sağlamak üzerine kurulu bir öğretim yöntemi uygulamaktayız.
IB-LOGO.jpeg

Uluslararası Bakalorya Kurumu (IBO) İlk Yıllar Programını (PYP) uygulayan  yetkili  IB DÜNYA OKULUDUR.

beyazlogo.png

Çanakkale Koleji öğrencilerine bilimsel düşünceye sahip araştırma, sorgulama, merak uyandırmayı teşvik eden öğrenme ortamları sağlar.

1996
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır.

Çanakkale Koleji