E-TWINNING PROJESİ ”STORYPOLIS- ANATOLIA&EUROPE”

E-TWINNING PROJESİ ”STORYPOLIS- ANATOLIA&EUROPE”

Our 4th-grade eTwinning project STORYPOLIS – ANATOLIA & EUROPE has been making great progress! 🤩
This month, the members of the project and team leaders have been very busy! First of all, students used various web 2.0 tools to complete different activities before the first story. They made suggestions for free-time activities on PADLET.🤔
They learned about the Albanian and Spanish folktale characters by playing a game on LEARNINGAPPS. Then they completed the pre-story activities on CRAM. 😊
After watching the premiere of the first story in their weekly online meeting, they completed the post-story quiz on KAHOOT. They made puppets of their favourite characters out of different materials and completed a student survey. At the end of the month, they took part in the first student webinar with all the 105 students and 13 team leaders from Turkey, Spain and Albania. Now they are working hard for the second story. 🤓
We congratulate their devotion and exemplary efforts and dedication. To watch the first story, please click on this link: Ella and Her Friends 🥳

———

4.sınıflarımızın e-Twinning Projesi “STORYPOLIS- ANATOLIA&EUROPE” harika ilerlemeler kaydediyor. 🤩
Bu ay proje üyeleri ve takım liderleri çok meşguldü! Başlangıç olarak ilk hikayeden önce öğrenciler Web 2.0 araçlarını kullanarak farklı aktiviteleri tamamladılar. PADLET üzerinden boş zaman aktiviteleri için öneride bulundular. 🤔
LEARNINGAPPS uygulamasında oyun oynayarak Arnavut ve İspanyol masal karakterlerini öğrendiler. Daha sonra CRAM uygulaması üzerinden ön hikaye alıştırmalarını tamamladılar. 😊
Haftalık çevrimiçi toplantımızda ilk hikayeyi izledikten sonra , KAHOOT üzerinden hikaye sonrası Quiz kısmını tamamladılar. Farklı materyaller kullanarak favori karakterlerinin kuklasını yaptılar ve öğrenci anketini tamamladılar. Bu ayın sonunda Arnavutluk ,Türkiye ve İspanya’dan 105 öğrenci ve 13 takım lideri çevrimiçi seminerde bir araya geldiler. Şimdi herkes ikinci hikayeyi yazmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. 🤓
Öğrencilerimizi gösterdikleri fedakarlıktan ve örnek gösterilecek çabalarından dolayı tebrik ederiz.🥳

#çanakkalekoleji#geleceğebiradımöndebaşlamakiçin