4. SINIFLAR – PYP- DÜNYANIN İŞLEYİŞİ TEMASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ETKİLERİ

4. SINIFLAR – PYP- DÜNYANIN İŞLEYİŞİ TEMASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ETKİLERİ
  • 4.Sınıflar olarak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insan ve çevre üzerindeki etkilerini incelediğimiz Dünya’nın İşleyişi temasını tamamladık. Tema boyunca elde ettiğimiz bilgileri yaptığımız son araştırmalarla harmanlayıp yargılara vardık. Daha çok internet tabanlı yaptığımız araştırmalarımızı, “canva, padlet, powerpoint,vb” gibi birbirinden farklı web 2.0 araçlarını kullanarak sunduk. Çalışmalarımızda “Kaynakça” yazımına dikkat ettik. Sunumlarımızı sözel akran değerlendirmesi ve ölçeklendirilmiş öğretmen/öz değerlendirmelerle tamamladık. Hem araştırma yapma becerilerimizi geliştirdik hem de bilgisayar okuryazarlığımızı ilerletmenin keyfini yaşadık.

4 GRADES – PYP- HOW THE WORLD WORKS THEME
THE EFFECTS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS
As 4th graders, we completed the theme of the How the World Works, in which we examine the effects of scientific and technological developments on humans and the environment. We came to conclusions by blending the information we obtained throughout the theme with the latest research we did. We presented our mostly internet based research by using different web 2.0 tools such as “canva, padlet, powerpoint, etc.” We paid attention to the spelling of “Bibliography” in our studies. We completed our presentations with verbal peer assessment and scaled teacher / self-assessments. We both improved our research skills and enjoyed advancing our computer literacy.