4, 5, 6 YAŞ GRUPLARIMIZLA DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ

4, 5, 6 YAŞ GRUPLARIMIZLA DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ

4 yaş

   Pyp çalışmalarımızda “Dünya’nın İşleyişi” temasını tamamladık. 4 yaş gruplarımızla “Görsel Sanatlar” derslerimizde mevsimlerin özelliklerini inceledik ve mevsimleri resmettik. Mevsimlerin özelliklerine göre doğanın hangi renklere büründüğünü, sıcak-soğuk renk ayrımını öğrendik. Desen çalışmalarıyla en sevdiğimiz mevsimde kendimizi resmettik.


 We have completed the theme of “How the World Works” in our PYP studies. We examined the characteristics of the seasons and painted the seasons in our “Visual Arts” lessons with our 4-year-olds. We learned the colors of nature according to the characteristics of the seasons, and the distinction between hot and cold colors. We painted ourselves in our favorite season with pattern works.

5 yaş

   Pyp çalışmalarımızda “Dünya’nın  İşleyişi” teması kapsamında   “Görsel Sanatlar” derslerimizde 5 yaş gruplarımızla havayı ve hava olaylarını gözlemledik ve çizimler yaptık. İlk olarak havayı şekil açısından inceledik ve pipet yardımıyla hava üfleyerek (açık havada) çizimlerimizi renklendirdik. Renklendirdiğimiz kağıtlarımızla rüzgar gülleri yaptık. Hava olaylarının yaşantımıza etkisi sorgulama hattında, hava olayları grafiği oluşturduk ve en sevdiğimiz havayı işaretleyerek buna bağlantılı çizimler yaptık. Yel değirmenlerini resmettik.


In our Pyp studies, we observed the weather and weather events with our 5-year-olds and made drawings in our “Visual Arts” lessons within the scope of the “How the World Works” theme. First, we examined the air in terms of shape and colored our drawings by blowing air (outdoors) with the help of a straw. We made wind roses with our colored papers. On “The effects of the weather on our lives”” inquiry line, we created a weather chart and made drawings linked to it by marking our favorite weather. We drew windmills.

6 Yaş

“Bulunduğumuz Mekan ve Zaman” teması kapsamında, 6 yaş gruplarımızla “Görsel Sanatlar” derslerimizde resimlerimiz ve çizimlerimizle geçmişe yolculuk yaptık. Eski zamanlarda kullanılan resim malzemeleri ve günümüzde kullanılan teknolojik resim malzemelerini inceledik. Resim sanatının ilk örnekleri olan, mağara duvar resmi çalışmaları yaptık. Eski zamanlarda yaşayan ve nesli tükenen dinozorları ufuk çizgisi kullanarak görselleştirdik. Eski insanların yaşamını ve eşyalarını inceleyerek tasarımını yaptığımız kalıplarla kumaş üzerine baskı çalışmaları yaptık ve mağara maketi oluşturarak çalışmalarımızı sergiledik.


We traveled to the past with our paintings and drawings in our “Visual Arts” lessons with our 6-year-olds under the theme of “Where We Are in Place and Time”. We examined the painting materials used in ancient times and the technological painting materials used today. We made cave wall painting works, which are the first examples of painting. We visualized ancient and extinct dinosaurs using the skyline. By examining the life and belongings of ancient people, we made prints on fabric with the patterns we designed, and we exhibited our work by creating a cave model.