4-5-6. SINIFLARIMIZ İLE ETKİNLİKLER YAPTIK

4-5-6. SINIFLARIMIZ İLE ETKİNLİKLER YAPTIK

“Bulunduğumuz Mekan ve Zaman” teması kapsamında 6 yaş grubumuzla spor derslerimizde eski insanların yaşamları sorgulama hattında geçmişte oynanan çocuk oyunlarından mendil kapmaca, istop, yakan top, beştaş, dokuztaş, körebe, köşe kapmaca, ebelemece, yerden yüksek, saklambaç, yağ satarım bal satarım, ebe tura 1-2-3 oyunlarını oynadık ve geçmişten günümüze bağ kurarak keyifle spor yaptık.

In our sports lessons with our 6-year-old group within the scope of the theme of “Where We Are  in Place and Time” and  “The lives of ancient people”inquiry line,  we played children’s games  that were played in the past such as “grab a handkerchief, istop, dodgeball, five stone game, nine stone game, blindfold game, Corner grabber, tag, high from the ground, hide and seek, yağ satarım bal satarım, ebe tura  1-2-3” and we enjoyed sports by establishing a connection from the past to the present.

——

“Dünyanın İşleyişi” teması kapsamında 5 yaş grubumuzla spor derslerimizde hava olaylarının yaşantımıza etkisi sorgulama hattında hava durumuna göre nerede ve hangi kıyafetler ile spor yapacağımızı hep beraber belirleyerek eğlenceli etkinlikler yaptık.

Within the scope of the “How the World works” theme and “the effects of weather conditions on our lives” inquiry line, we organized fun activities together with our 5-year-old group in our sports lessons by determining the place and with which clothes we will do sports according to the weather conditions.

——

“Dünyanın İşleyişi” teması kapsamında 4 yaş grubumuzla spor derslerimizde mevsimler sorgulama hattında ilkbahar çiçek oyunu, sonbahar kozalak toplama oyunu, kış kartopu oyunu, yaz kulaç at oyunu oynadık. Mevsimlerin spor derslerimizi nasıl etkilediğini anlamaya çalışarak keyifle spor yaptık.

Within the scope of the “How the World Works” theme and “Seasons” inquiry line, we played the spring flower game, the autumn cones picking game, the winter snowball game and the summer stroke game in our sports lessons with our 4-year-olds. We enjoyed doing sports by  trying to understand how the seasons affected our sports lessons.