3. SINIFLAR OLARAK İŞARET DİLİYLE İSİMLERİMİZİ YAZDIK

3. SINIFLAR OLARAK İŞARET DİLİYLE İSİMLERİMİZİ YAZDIK

3. sınıflar olarak ‘Kim Olduğumuz’ temasında ‘Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak, insan ilişkilerinde etkilidir.’ ana fikrimizi sorguladık. Toplumda engelleriyle var olan bireylerin farklılıklarını kabul ederek onlarla empati kurmaya çalıştık. Bu kapsamda işaret dilini araştırarak isimlerimizi işaret dili ile yazdık.