21 ŞUBAT 2021 – ULUSLARARASI ANADİL GÜNÜ

21 ŞUBAT 2021 – ULUSLARARASI ANADİL GÜNÜ

21 ŞUBAT 2021 – ULUSLARARASI ANADİL GÜNÜ IB- PYP dünya okulu olan Çanakkale Koleji, öğrencilerinde uluslar arası bilincin oluşması adına çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale Özel İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri olarak, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü’ne dikkat çekmek adına öncelikle günün anlamına değinip tarihsel bir yolculuğa çıktık. Bu gün ile ilgili haber incelemeleri yaptık. “Anadil ne demek?, Dünya üzerinde yaklaşık kaç dil kullanılmaktadır?” gibi sorular üzerinden farkındalığımızı geliştirdik. Öğrenenlerimize dilin tanımını yaptırarak kavram gelişimini besledik. Farklı dil ediniminin beyin gelişimi üzerine etkileriyle ilgili mini bir animasyon da izleyerek, okulumuzda öğrendiğimiz yabancı diller ve önemi üzerine yorum geliştirdik. Atatürk’ün Türkçe’mize verdiği önem ve dilimiz hakkında söylediği güzel sözlerden örnekler okuduk. Son olarak “Türkçe’sini kullanalım” etkinliği ile oyun oynadık.

—–

Çanakkale College, which is an IB- PYP world school, continues to work in order to create international mindedness in its students. As Çanakkale Private Primary School 4th grade students, we first embarked on a historical journey by mentioning the meaning of the day in order to draw attention to the 21st February International Mother Language Day. We made news reviews about this day. We developed our awareness through questions such as “What does mother tongue mean? How many languages are used in the world?”. We fed the development of the conceptual understanding of our learners by making the definition of the language. By watching a mini animation about the effects of different language acquisition on brain development, we developed a comment on the foreign languages we learned in our school and their importance. We read examples of the good words Atatürk gave about the importance he gave to our language. Finally, we played a game with the activity “Let’s use its Turkish”. #ibpyp